10 listopada, 2023

Jessie Burton – recenzja z lektury

Jessie Burton podarowała mi niezwykłe chwile przenosząc mnie w czasie i przestrzeni do Amsterdamu przełomu XVII i XVIII wieku. Odmalowała sugestywny obraz miasta pełnego sprzeczności. Z […]
29 stycznia, 2022

Listy z ciemnej doliny – opowiadanie

List I – Doskonały wykład proszę kolegi! – głośne wołanie profesora Wilka zatrzymuje mnie na korytarzu. Wysłuchał mojego wykładu o kulturze amfor kulistych na terenach Polski […]