29 września, 2021

Igor i Igor – opowiadanie

Biały tuman kurzu unosił się za autem i szarzał powoli w miarę zapadania zmroku. Mój piękny, drogi i czerwony samochód świecił reflektorami, lampami, diodami. Roztaczał na […]