Baju, baju, będziesz w raju – spotkanie bajarskie dla dzieci